Γρήγορη μετάβαση

Αναπροσαρμογή των έργων του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Ανάδειξης του Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου στο πλαίσιο των παρεμβάσεων σε θέματα φύσης και πολιτισμού», προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Σχετικά Θέατρα

2 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δράσεις προς χρηματοδότηση

Α΄ ΦΑΣΗ:

  1. Ένταξη στον φυλασσόμενο χώρο της ευρείας απαλλοτριωμένης εκτός σημερινής περίφραξης περιοχής του ιερού, στην οποία θα αναπτυχθούν οι κύριοι άξονες του Περιβαλλοντικού Πάρκου Π/Υ 160.000,00 €.
  2. Δημιουργία Κήπου θεραπευτικών φυτών τα οποία χρησιμοποιούσε η αρχαία ιατρική Π/Υ 100.000,00 ?.
  3. Δημιουργία διαδρομών περιήγησης στο φυσικό και αρχαιολογικό τοπίο (εντός του ιερού, αλλά και στη γύρω περιοχή του). Π/Υ 380.000,00 €.
  4. Ανάπλαση των περιοχών πρόσβασης και στάθμευσης και αναβάθμιση των χώρων εξυπηρέτησης κοινού. Π/Υ 260.000,00 €.

ΣΥΝΟΛΟ: 900.000,00 ευρώ

Β΄ ΦΑΣΗ:

  1. Ανάδειξη της βιοποικιλότητας της περιοχής (φυσικές πηγές, υπόγεια και επίγεια υδραγωγεία μεταφοράς νερού στο Ασκληπιείο κατά την αρχαιότητα, ελαιώνες συνδεόμενοι με αρχαίες παραδόσεις, πλούσια τοπική βλάστηση κ.λπ.) Π/Υ 180.000,00 €.
  2. Δημιουργία ψηφιακού κόμβου και δράσεις προβολής της βιοποικιλότητας του τοπίου και των μνημείων του ιερού Π/Υ 60.000,00 €.
  3. Περίπτερο με ψηφιακή και οπτικοακουστική ενημέρωση των επισκεπτών στη νέα είσοδο του πάρκου για την βιοποικιλότητα του χώρου και το ιερό το οποίο αναπτύχθηκε μέσα του, καθώς και λοιποί χώροι εξυπηρέτησης κοινού Π/Υ 320.000,00 €.
  4. Κατασκευή κτιρίου για σύγχρονη έκθεση με τίτλο «Το περιβάλλον της ίασης», στην οποία με ευρήματα θα εξιστορείται κατά μοναδικό τρόπο η συνδεδεμένη με τη φύση ιστορία της υγείας από τη λατρευτική πράξη στην επιστημονική αντιμετώπιση. Σημειώνεται ότι ο χώρος στερείται σήμερα παντελώς αυτού του στοιχείου, που είναι το πιο καίριο για τον χαρακτήρα του Ασκληπιείου Π/Υ 1.400.000,00 €.

ΣΥΝΟΛΟ: 1.960.000,00 ευρώ

Συνολικός προϋπολογισμός: 2.860.000,00