Γρήγορη μετάβαση

Ένταξη του έργου : «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου» στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020).

Σχετικά Θέατρα

Το Νοέμβριο του 2016 εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου», με χρηματοδότηση, ύψους 1.992.000 ευρώ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020).

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία διαδρομών περιήγησης, χώρων πληροφόρησης αλλά και παρεμβάσεις προστασίας των ψηφιδωτών και όλων των μνημείων.

Η ένταξη του παραπάνω έργου αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας. Υπενθυμίζουμε ότι το πάρκο του Ορχομενού σχεδιάζεται από όλους τους αρμόδιους φορείς και ότι τις απαιτούμενες μελέτες τόσο για τη δημιουργία του πάρκου, όσο και για την αποκατάσταση του θεάτρου, ανέθεσε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από πολίτες και χορηγούς στον κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου.

  • Φωτορεαλιστική απεικόνιση του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας, μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του.