Γρήγορη μετάβαση

Ανάθεση των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης του αρχαίου σταδίου της Νικόπολης

Σχετικά Θέατρα

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 υπεγράφησαν στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» οι παρακάτω συμβάσεις για την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης του αρχαίου σταδίου της Νικόπολης.

Τις συμβάσεις υπέγραψαν αντίστοιχα ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος και οι μελετητές, κ.κ. Λεωνίδας Λεοντάρης και Στάμου Ιουλία, αρχιτέκτονες – μηχανικοί, Γιώργος Ντουνιάς, πολιτικός – μηχανικός και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»., Ιωάννα Δογάνη, συντηρήτρια και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας «Λίθου Συντήρησης Ε.Π.Ε.» και Θεόδωρος Λάμπρου, αγρονόμος τοπογράφος.

Το ποσό για την αμοιβή των μελετητών θα καλυφθεί από τη δωρεά, ύψους 50.000 ευρώ, την οποία διαθέτει το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για τη χρηματοδότηση των μελετών αποκατάστασης του αρχαίου σταδίου της Νικόπολης.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην ανάθεση των παραπάνω μελετών, ιδιαιτέρως το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» για τη σπουδαία δωρεά του.

Μόλις ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών και εγκριθούν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή τους, καθώς το έργο αποκατάστασης του σταδίου έχει ήδη ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, με χρηματοδότηση, ύψους 800.000 ευρώ.

  • Yπογραφές συμβάσεων με τους μελετητές στα γραφεία του Διαζώματος.
  • The Roman Stadium of Nicopolis