Γρήγορη μετάβαση

Ανάθεση μελετών για το έργο: «Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Ζέας».

Σχετικά Θέατρα

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 ανατέθηκε απευθείας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου Θεάτρου Ζέας στον Πειραιά στον κ. Αντωνίου Γεώργιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π., έναντι του ποσού των ποσού 12.195€ (δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ), πλέον του ΦΠΑ 23%.

Η ανάθεση των παραπάνω μελετών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, για το έργο: «Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Ζέας» που έχει υπογραφεί στις 15 Μαΐου 2014 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά) και του ΥΠ.ΠΟ.Α..