Γρήγορη μετάβαση

Ανάθεση μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ – ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

Σχετικά Θέατρα

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η σύμβαση για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ – ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ». Τη σύμβαση ανέθεσε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κα Γεωργία Μακρυνόρη, αρχιτέκτονα – μηχανικό. Τη μελετητική ομάδα αποτελούν οι κ.κ. Γεωργία Μακρυνόρη, αρχιτέκτων MSC, Ε.Μ.Π., Σωτήρης Βογιατζής, Δρ. αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., ως σύμβουλος, Άννα Αρβανιτάκη, Δρ. πολιτικός μηχανικός και Κωνσταντίνος Καστανιάς, Η/Μηχανολόγος.

Αντικείμενο της ανατιθέμενης μελέτης είναι η Α΄ φάση της αποκατάστασης κτηρίου κελιών-πρεσβυτέριου Ι. Ν. Παναγίας Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας και περιλαμβάνει:

1. Ηλεκτρονικό ανασχεδιασμό και συμπλήρωση της αποτύπωσης του κτηρίου των κελιών-πρεσβυτερίου.

2. Οριστική μελέτη αποκατάστασης του υφισταμένου κτηρίου και προσθήκη νέων λειτουργιών.

Η ανάθεση της Β΄ φάσης της μελέτης θα γίνει με την υπογραφή νέας συμπληρωματικής σύμβασης.

Η ανάθεση της εν λόγω μελέτης είναι αναγκαία για την ωριμότητα του έργου του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας και την ένταξή του στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020.

  • Στιγμιότυπο από την ανάθεση της μελέτης.
  • Διαβάστε το έγγραφο ανάθεσης της μελέτης σε αρχείο pdf, εδώ.