Γρήγορη μετάβαση

ΑΙΤΗΜΑ της «ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ¨ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ¨» για την απαλλοτρίωση στο αρχαίο θέατρο Αχαρνών

Σχετικά Θέατρα

«Το ΔΙΑΖΩΜΑ χαιρετίζει και υιοθετεί την πρωτοβουλία της ομόλογης κίνησης πολιτών για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών που φέρει το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» για την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης ύψους 475.950 ευρώ , που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών στο αρχαίο θέατρο Αχαρνών.

Το ΔΙΑΖΩΜΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την άμεση παρακατάθεση από το Υπουργείο Πολιτισμού του παραπάνω ποσού, προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση και να συνεχιστούν οι ανασκαφικές εργασίες στο μνημείο.

Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό έγγραφο της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΠΣΚΗΝΙΟΝ προς το Υπουργείο Πολιτισμού:

logo_episkinion_big

ΠΡΟΣ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ και ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Α Ι Τ Η Σ Η

Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Μαρία Μίχα.

———————————————

Τον Φεβρουάριο του 2007 κατά τη διάρκεια εκσκαφών για ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο που βρίσκεται επί της Σαλαμίνος αρ. 21 (ΟΤ 66) στο Δήμο Αχαρνών Αττικής , αποκαλύφθηκε τμήμα του αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών , γεγονός που εκτιμήθηκε ως ύψιστης αρχαιολογικής ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, και δημοσιοποιήθηκε διεθνώς.

Με την υπ΄αριθ. 1121645/8149/Δ0010/22.12.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού (ΦΕΚ 616/Α.Α.Π./31.12.2008) , κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων , για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών , αυτού του ακινήτου.

Στις 19.3.2010 συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος του ως άνω απαλλοτριωθέντος ακινήτου επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 412/2010 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου.

Η αρμόδια υπηρεσία σας με το υπό τα στοιχεία « ΥΠΟΤ /ΑΠΑΛ/Φ446/59054/920/22-6-2010» έγγραφο της ενήμερωσε σχετικά το ΤΑΠΑ προκειμένου να προβεί στην παρακατάθεση της αποζημίωσης , ώστε μετά τη συντέλεση της να δοθεί ο χώρος ελεύθερος για τις ανασκαφικές εργασίες.

Παρά την πάροδο όμως έκτοτε τεσσάρων μηνών ,δεν έχετε προβεί στην παρακατάθεση της εν λόγω αποζημίωσης.

Επειδή το ενδιαφέρον για την ανάδειξη του μοναδικού αυτού μνημείου είναι εντονότατο τόσο στην τοπική κοινωνία , όσο και ευρύτερα, συστάθηκε η εταιρεία μας με σκοπό , συνεργαζόμενη με το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τους αρμόδιους φορείς , να προωθήσει με κάθε επιβαλλόμενο τρόπο την ανάδειξη του .

Ήδη μεγάλος αριθμός πολιτών συμμετέχει ενεργά σε διάφορους τομείς , αλλά και με την κατάθεση χρηματικών ποσόν στους σχετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς («κουμπαράδες») , του προγράμματος του Διαζώματος «ΥΙΟΘΕΤΕΊΣΤΕ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» , κατατάσσοντας το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών πρώτο, από άποψη συμμετοχής κοινού στις καταθέσεις αυτές, πανελλήνια.

Επίσης έχουμε ήδη έλθει σε επαφή με χορηγούς, οι οποίοι έχουν υποσχεθεί ότι μετά την έναρξη των ανασκαφικών εργασιών θα προβούν στην παροχή ,μέσω χορηγιών, σημαντικών κονδυλίων για την συνέχιση αυτού του έργου.

Επειδή λοιπόν για τους πιο πάνω λόγους , είναι κατεπείγον να γίνει η σχετική παρακατάθεση κατά απόλυτη προτεραιότητα,

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να προβείτε στην άμεση παρακατάθεση της αποζημίωσης για την προαναφερόμενη απαλλοτρίωση , ώστε το συντομότερο να γίνει έναρξη των ανασκαφικών εργασιών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών.

Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2010

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑ