Γρήγορη μετάβαση

Ένταξη του έργου «Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»»

Σχετικά Θέατρα

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, το έργο «Αποκατάσταση – Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης

(Α΄ Φάση)» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», με χρηματοδότηση, ύψους 1.000.000 ευρώ.

Η υλοποίηση του παραπάνω έργου εντάσσεται στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου που προτάθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και υλοποιούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Τις απαιτούμενες μελέτες για την αποκατάσταση του σπουδαίου αυτού μνημείου έχει αναθέσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από πολίτες μέσω του προγράμματος Crowdfunding για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσω της πλατφόρμας “act4greece” της Εθνικής Τράπεζας.

  • Tο αρχαίο θέατρο της Κασσώπης μετά την αποκατάστασή του. Φωτορεαλιστική απεικόνιση. Αρχείο κ. Ιουλία Στάμου.