Γρήγορη μετάβαση

Ένταξη της πράξης: «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης- Φάση Α», με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5002472 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

Σχετικά Θέατρα

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, εντάχθηκε η πράξη: «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης- Φάση Α», με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5002472 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», με χρηματοδότηση 5,000,000.00 ευρώ.

Η υλοποίηση του παραπάνω έργου εντάσσεται στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου που προτάθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και υλοποιούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς.

Διαβάστε τα σχετικά δημοσιεύματα