Γρήγορη μετάβαση

Ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Ηπείρου των δύο πρώτων έργων της Πολιτιστικής Διαδρομής.

Σχετικά Θέατρα

20 Απριλίου 2015

Δελτίο τύπου

Εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Ηπείρου, τα δύο πρώτα έργα, που αφορούν στην Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:

α) «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων Μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Α΄ Φάση», προϋπολογισμού 960.000 ευρώ και

β) «Βασικές Υποδομές και Εργασίες Αποκατάστασης και Ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Γιτάνων Θεσπρωτίας – Α΄Φάση», προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ.

Τα έργα αυτά που εντάχθηκαν στο τρέχον Ε.Σ.Π.Α., χαρακτηρίζονται ως «υποψήφια έργα για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020» – βάσει των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – κάτι που σημαίνει ότι μόλις ενεργοποιηθεί το νέο Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014 – 2020, τα εν λόγω έργα, θα ενταχθούν σε αυτό άμεσα και χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία. Εξυπακούεται βέβαια, ότι οι εργασίες υλοποίησης μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.

Με τα έργα αυτά θα αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες βελτίωσης των βασικών υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών των δύο αρχαιολογικών χώρων, καθώς και οι πρώτες ανάγκες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής την άνοιξη του 2016. Αναμένεται σύντομα η ένταξη ανάλογων έργων και για τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, που συναπαρτίζουν την Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου (Αμβρακία, Κασσώπη και Νικόπολη).

Τα έργα αυτά, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών προβολής του εγχειρήματος, αλλά και οργανωμένης διαχείρισης των τουριστικών ροών και επισκέψεων, θα επιτρέψουν την αποτελεσματική λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής από την επόμενη τουριστική περίοδο. Επισημαίνεται όμως, ότι με πρωτοβουλία τουριστικών γραφείων, ήδη διοργανώνονται εκδρομές και περιηγήσεις στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, αποδεικνύοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο την κοινωνική δυναμική που έχει αποκτήσει η προσπάθεια αυτή.

Σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, που χωροθετούνται τα Αρχαία Θέατρα της Πολιτιστικής Διαδρομής στην Ήπειρο, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, προγραμματίζονται ευρείες παρεμβάσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής των μνημείων, καθώς και βελτίωσης της ποιότητας των συνθηκών εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Με τον τρόπο αυτό, θα υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες υποδομές, αλλά και οι άυλες δράσεις, που θα διασφαλίσουν την επιτυχημένη λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής.

 

DTM_1244_01

Εικ. 1: Τα αρχαία θέατρα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου.