Γρήγορη μετάβαση

Ένα ακόμη βήμα για την αναστήλωση

Σχετικά Θέατρα

Πηγή: protinews.com.gr

Μετά την τροποποίηση της έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών, η οποία  έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού βρισκόμαστε ένα ακόμα βήμα πιο κοντά  για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας», μετά την τροποποίηση  της έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, που έγινε με πρόσφατη απόφαση  του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για το πολύ σημαντικό αυτό έργο ήδη έχει εγκριθεί σημαντικό κονδύλι από την ΑΝ.ΟΛ. ύψους  300.000 ευρώ και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα  να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΠΟ, η τροποποίηση των εργασιών αφοράει τα εξής:

Α. Διαμόρφωση χώρων:

Οργάνωση έργου,   καθαρισμός σκηνικού, κοίλου και εξωτερικής περιφέρειας θεάτρου, οργάνωση αρχαίου λίθινου υλικού από ερειπιώνα, εργασίες αποχωματώσεων – επιχώσεων πρόσβασης, διαμόρφωση βατών επιφανειών πρόσβασης, αποκατάσταση βόρειου τοίχου σκηνής, αναστήλωση αρχαίου υλικού ερειπιώνα, μερική αποκατάσταση σκηνικού.

Β. Δαπάνες Ενημέρωσης Επισκεπτών.Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφορικού και διαφημιστικού υλικού και περιλαμβάνει:

Ενημερωτική πινακίδα Leader, πληροφοριακή πινακίδα Leader, παραγωγή τρίγλωσσου πληροφοριακού υλικού,   παραγωγή τρίγλωσσου πληροφοριακού υλικού σε γραφή Braille.

Γ. Μελέτες για έκδοση οικοδομικής  άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου:  Μελέτη υλικών-πετρογραφική, στατική μελέτη, μελέτη εφαρμογής αναστήλωσης σκηνικού οικοδομήματος.

Δ. Εξοπλισμός και Οπτικοακουστικά Μέσα. Αναλυτικός προϋπολογισμός εργασιών ανά ομάδες και είδη εργασιών:

Μέτρα ατομικής προστασίας, είδη πρώτων βοηθειών, υλικά συντήρησης και ανασκαφής, εργαλεία συντήρησης και ανασκαφής, ειδικές κατασκευές για την έκθεση των αρχιτεκτονικών μελών, δομικά υλικά (τσιμέντο, χαλίκι, κα), ράβδοι τιτανίου, γραφική ύλη, λοιπά υλικά,   φωτογραφικός εξοπλισμός (φωτ. Μηχανή, drone).

Εξάλλου για την εκτέλεση του έργου εγκρίνεται η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης του έργου, που είναι  Πολιτικός Μηχανικός , Αρχαιολόγος, Συντηρητές αρχαιοτήτων, Εργάτες  με συνολική δαπάνη 205.800,00€

Αξίζει να τονιστεί ότι η  πανδημία του κορωνοϊού είχε  αρνητικές επιπτώσεις και στην εκτέλεση εργασιών, που αφορούν την προστασία και ανάδειξη σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το ονομαστό Αρχαίο Αίπυ στην Πλατιάνα.

Το εντυπωσιακό έργο της αρχαιότητας όπως είναι γνωστό έχει «υιοθετηθεί» από το Διάζωμα με επικεφαλής τον κ. Σταύρο Μπένο, το οποίο είναι ένα σωματείο που προσφέρει υψηλές υπηρεσίες στην κοινωνία μας, με την διάσωση των αρχαίων θε­άτρων του τόπου μας και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πα­τρίδας μας.

Σαν αναφερθεί εξάλλου ότι η συνολική χρηματοδότηση από την ΑΝ.ΟΛ. για τις εργασίες στο Αρχαίο Αίπυ ανέρχεται σε 700.000 ευρώ.