Γρήγορη μετάβαση

Ένα ακόμη βήμα έγινε που μας φέρνει πιο κοντά στην ένταξη του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας στη Β΄ φάση χρηματοδότησης του Ε.Σ.Π.Α.

Σχετικά Θέατρα

 

Στις 14 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. η «Μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας». Η μελέτη αφορά στην πρόταση αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας και στην ανάδειξη του μνημείου με την ήπια διαμόρφωση του περιβάλλοντός του. Στις 21 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. και η μελέτη συντήρησης του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας.

Εκκρεμεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, αξίας 508.620€, προκειμένου το έργο της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας να είναι έτοιμο για ένταξη στη Β΄ φάση χρηματοδότησης του Ε.Σ.Π.Α.