Γρήγορη μετάβαση

Ένας κουμπαράς για το αρχαίο θέατρο Σπάρτης (σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς)

Σχετικά Θέατρα

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2010 η 3η Γενική Συνέλευση του μη κερδοσκοπικού Σωματίου « ΔΙΑΖΩΜΑ » στο αρχαίο θέατρο Οινιάδων της Αιτωλοακαρνανίας .

Το ΔΙΑΖΩΜΑ σκοπό έχει την προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων , ωδείων , σταδίων αμφιθεάτρων) εντός των ορίων του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου .

Η Γενική Συνέλευση κατέληξε στην διαπίστωση ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να αρχίσουν εντός του 2010 οι εργασίες ( γεωφυσικές έρευνες , ανασκαφές , αναθέσεις μελετών , αναστηλώσεις ) σε 25 αρχαία θέατρα . Σε ορισμένα από τα 25 αρχαία θέατρα θα γίνουν εργασίες μέσω προγραμματικών συμβάσεων ανάμεσα σε φορείς της τοπικής και νομαρχιακής ( στο εξής περιφερειακής ) αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Πολιτισμού όπως προβλέπεται από το κώδικα δήμων και κοινοτήτων ( άρθρο 225, παρ 5 νόμος 3463/2006 ) . Σε 5 θέατρα (Μεγαλόπολης , Μεσσήνης , Ορχομενού Αρκαδίας , Μακύνειας και Χερσονήσου ) οι παρεμβάσεις θα εκτελεστούν μέσω χορηγιών . Σε άλλα 9 θέατρα οι παρεμβάσεις θα εκτελεστούν από τα περιφερειακά προγράμματα του<< Ε.Σ.Π.Α>>, ύστερα από επεξεργασία και πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού .

Άνοιξαν οι κουμπαράδες :

Το ΔΙΑΖΩΜΑ δημιουργεί για κάθε αρχαίο θέατρο ένα ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό , ένα ‘ κουμπαρά ’ όπου κάθε πολίτης εφόσον επιθυμεί και ανάλογα με τις δυνατότητές του μπορεί να συνεισφέρει για την ανασκαφή , τη συντήρηση , την αποκατάσταση και τη λειτουργική ένταξη στη καθημερινότητάς μας .

Τα ποσά που συγκεντρώνονται μέσω των τριών βασικών δρόμων υποστήριξης της προσπάθειας διάσωσης και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων ( προγραμματικές συμβάσεις , χορηγίες , δωρεές ) θα διατίθενται αποκλειστικά και με πλήρη διαφάνεια στην ανάδειξη του συγκεκριμένου υιοθετημένου αρχαίου θεάτρου .

Ο κουμπαράδες του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για τα αρχαία θέατρα καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου .

Ο νέος φορολογικός νόμος δίνει κίνητρα στους πολίτες που υιοθετούν ένα αρχαίο θέατρο και συνεισφέρουν στην αποκατάστασή του και στην ανάδειξή του. Προβλέπει ο νόμος εκπτώσεις φόρου κατά ποσοστό 20 % για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν ποσά μέσω δωρεάς ή χορηγίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς όπως το ΔΙΑΖΩΜΑ . Τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς καθορίζονται με κοινή απόφαση Υπουργείο Οικονομικών και Πολιτισμού.

Ένα από τα αρχαία θέατρα που άνοιξε το κουμπαρά του είναι το αρχαίο θέατρο Σπάρτης .

Όποιος επιθυμεί – φορέας , ίδρυμα , σύλλογος , επιχείρηση , πολίτης – ανάλογα με τις δυνατότητές του να συνεισφέρει για τη μελέτη κατ’ αρχάς αποκατάστασης του μνημείου και τις εργασίες , ειδικός τραπεζικός λογαριασμός (κουμπαράς) υπάρχει στις Τράπεζες Αττικής, Alpha, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.diazoma.gr/GR/Page_16-00.asp ( υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο ) .

Ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Μέλη του ΓΙΤΙΑΔΑ – Συνδέσμου Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης, οι οποίοι είναι και μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, παραβρέθηκαν ,παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά, στις εργασίες της 3ης Γενικής Συνέλευσης του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς Φορείς, και μπορούν να παρέχουν κάθε πληροφορία στο (www.gitiadas.net78.net).

ΣΠΑΡΤΗ 28 / 6 /2010

Εκ μέρους του ΓΙΤΙΑΔΑ

« Συνδέσμου Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης »