Γρήγορη μετάβαση

Έναρξη των έργων «Βασικές Υποδομές και Εργασίες Αποκατάστασης και ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)» και «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων Μνημείων του Ιερού της Δωδώνης (Α΄ Φάση)»

Σχετικά Θέατρα

Οι επιμέρους δράσεις και τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», το οποίο συνιστά πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020, άρχισαν ήδη να υλοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες εκτέλεσης του έργου «Βασικές Υποδομές και Εργασίες Αποκατάστασης και ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)», ενώ σύντομα ξεκινούν και οι αντίστοιχες εργασίες του έργου «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων Μνημείων του Ιερού της Δωδώνης (Α΄ Φάση)». Τα δύο προαναφερόμενα έργα, έχουν ήδη ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014 – 2020 και ήταν τα δύο πρώτα έργα του τομέα Πολιτισμού, που εντάχθηκαν στην προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020.
  2. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεργάζεται με την Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) Άρτας, προκειμένου να ενταχθεί όσο το δυνατό συντομότερα, το έργο «Εργασίες ανάδειξης και αντιστήριξης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου Αμβρακίας, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και ένταξης στην διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου».
  3. Δημοπρατήθηκε το έργο της κατάλληλης σήμανσης του εθνικού, περιφερειακού και τοπικού οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να καταστεί δυνατή η εύκολη πρόσβαση σε οργανωμένες ομάδες τουριστών ή μεμονωμένους επισκέπτες, στα Αρχαία Θέατρα, τους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνημεία της πολιτιστικής διαδρομής, από την ερχόμενη τουριστική περίοδο.

Παράλληλα, διενεργούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση και ένταξη όλων των έργων του προγράμματος της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» στο Π.Ε.Π. Ηπείρου, κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς επίσης μελετάται και η οργάνωση του τρόπου λειτουργίας της Διαδρομής, με συγκεκριμένες ενέργειες, που εμπλέκουν δημιουργικά τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και δημιουργούν πολλαπλασιαστικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα γα την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποτέλεσε πρόταση του «Διαζώματος», που υιοθετήθηκε ασμένως από την Περιφέρεια Ηπείρου για συμπερίληψη στο Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014 – 2020 και εγκρίθηκε πανηγυρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία την έχει αναγνωρίσει ως πρόταση – πρότυπο για την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στις ελληνικές Περιφέρειες.

 

Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου

 

Ο χάρτης της Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου