Γρήγορη μετάβαση

Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου του μη κερδοσκοπικού σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ

 

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 06/09/2012 και ώρα 13.00 π.μ. στα γραφεία του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ στην οδό Μπουμπουλίνας 30 στην Αθήνα, συνήλθε η Εξελεγκτική Επιτροπή του μη κερδοσκοπικού σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ που αποτελείται από τους:

Μαίρη Μπελογιάννη

Γεώργιο Σκεπαθιανό

Βασίλειο Μαυριδόγλου

και ασχολήθηκε με τον έλεγχο και τη διαχείριση των οικονομικών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού έλαβε γνώση του βιβλίου Ταμείου και των λοιπών παραστατικών στοιχείων σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ διαπίστωσε τα παρακάτω:

dt-17092013

  • Διαβάστε την έκθεση εδώ.