Γρήγορη μετάβαση

Έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου Θεάτρου Ζέας.

Σχετικά Θέατρα

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου Θεάτρου Ζέας. Η μελέτη είχε ανατεθεί απευθείας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων στον κ. Αντωνίου Γεώργιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π. Η χρηματοδότηση για την ανάθεσή της καλύφθηκε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, ύψους 70.000 ευρώ, η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Στην υπογραφή της σύμβασης συνέβαλε και η το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Στόχος της μελέτης που εκπονήθηκε ήταν αφ’ ενός η συντήρηση και αποκατάσταση των καταλοίπων του σπουδαίου αυτού θεάτρου, αλλά και η απόδοση του μνημείου στο κοινό, ώστε να καταστεί επισκέψιμο και να αξιοποιηθεί ως χώρος τέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για το λόγο αυτό προτάθηκε από το μελετητή η τοποθέτηση στο κοίλο του θεάτρου μιας συναρμολογούμενης, αναστρέψιμης κατασκευής από μέταλλο και ξύλο.

Η αποκατάσταση του θεάτρου, σε συνδυασμό με τη γειτνίασή του με το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά και με το παραλιακό μέτωπο της Ακτής Μουτσοπούλου θα βοηθήσει στην αισθητική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής και θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν ενεργά στην αποκατάσταση του θεάτρου.