Γρήγορη μετάβαση

Άνοιξε ο κουμπαράς του μεγάλου αρχαίου θεάτρου Δημητριάδος

Σχετικά Θέατρα

Άνοιξε ο κουμπαράς του μεγάλου αρχαίου θεάτρου Δημητριάδος, με τη συμβολική κατάθεση ύψους 100 € εκ μέρους του σωματείου «Διάζωμα».

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματου δικτύου WI-FI η οποία θα καλύπτει τον αρχαιολογικό χώρο και η προμήθεια ενός τουλάχιστον Η/Υ για την αναβάθμιση της μηχανογράφησης.