Γρήγορη μετάβαση

D_HUB : Ανακοίνωση για το Cluster

H πολιτιστική Διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου είναι ένα καινοτομικό προϊόν Πολιτιστικού Τουρισμού που εγκαινιάζει δύο νέους θεσμούς οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα του: ένα Δίκτυο επιχειρήσεων (Cluster) και ένας φορέας λειτουργίας (DMO).

Συγκεκριμένα στην Διαδρομή της Ηπείρου για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ένα  Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, το οποίο αποτελεί ένα κείμενο δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν, το οποίο θα επισφραγίζει την συλλογική τους βούληση να δουλεύουν μαζί για την επιτυχία της διαδρομής. Στόχος του Συμφώνου είναι η εξασφάλιση των βασικών κριτηρίων που καθορίζουν συνθήκες ολικής ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και των υπηρεσιών.

Οι επαγγελματίες που πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας θα λαμβάνουν την αντίστοιχη πιστοποίηση και το ειδικό σήμα, το οποίο στη συνέχεια θα τοποθετούν σε διακριτό σημείο των εγκαταστάσεών τους, καθώς και στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο.

Το Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου (βλ. εδώ) είναι μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία  που συνδέει τα μνημεία με την τοπική οικονομία με έμφαση στην τοπική γαστρονομία και την οικονομία της αγροδιατροφής. Παράλληλα ορίζει κανόνες ποιότητας για τις επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν μέρος στη διαδρομή. Συγκεκριμένα έχουν θεσμοθετηθεί 7 κριτήρια. Τα 7 κριτήρια συμμετοχής για την ένταξη στο σύμφωνο ποιότητας αφορούν συνοπτικά:

  1. την παρουσία των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο,
  2. την επιδίωξη κοινών συνεργειών για την προώθηση της Διαδρομής (Συλλογικό Marketing),
  3. τη εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης παραπόνων,
  4. τη χρήση και προβολή τοπικών προϊόντων,
  5. την εφαρμογή φιλικών πρακτικών προς το περιβάλλον,
  6. τη συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης
  7. τη εγκατάσταση και χρήση συστήματος POS

Το Τοπικό Σύμφωνο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των παραγωγικών τομέων της οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου και μετατρέπει τις επιχειρήσεις σε αειφόρο αλυσίδα αξίας.

Το Διάζωμα συνεργάζεται αρμονικά τόσο με τον Φορέα λειτουργίας της διαδρομής (DMO), που είναι η Αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας  Ηπείρου Ήπειρος Α.Ε , όσο και με τα όργανα του Cluster των επιχειρήσεων. Στόχος όλων μας είναι η Διαδρομή της Ηπείρου να λειτουργήσει σαν καλός οδηγός και για τις υπόλοιπες πολιτιστικές διαδρομές που έχουν σχεδιαστεί και ώστε να  δημιουργήσει προοπτικές συνεργείων, μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, που φιλοδοξούν να συστήσουν δύο μεγάλους πολιτισμούς: To απόθεμα των μνημείων της φύσης και του Πολιτισμού και το σύγχρονο πολιτισμό της αγροδιατροφής, ως φυσικούς πρωταγωνιστές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης