Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας

Μνημείο σημαίνει μνήμη. Είναι η άυλη υπόστασή του, που σβήνει, αν η υλική αποσυντεθεί. Το αρχαίο θέατρο της Πλατιάνας δεν κινδυνεύει πια. Αναστηλώνεται για να διατηρήσει τη μνήμη όσων συνέβαιναν εδώ, στα ορεινά της Ηλείας, και να αποτελέσει ολοζώντανο κόμβο της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ολυμπίας Οδού.

Αρχαίο Θέατρο ΠλατιάναςΑρχαίο Θέατρο Πλατιάνας
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

ΤΑΠΤοΚ

Το Μάιο του 2019 εγκρίθηκε πρόταση για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας που υπέβαλε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ.). Ο αρχαιολογικός χώρος της Πλατιάνας θα αποτελέσει και πόλο του προγράμματος της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ολυμπίας Οδού.

Προϋπολογισμός

Η πρόσφατη έγκριση αφορά στην υλοποίηση της πρώτης φάσης εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου, δηλαδή του σκηνικού του οικοδομήματος και έχει προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.

Τα Θέατρα της Διαδρομής

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.