Πρόγραμμα «Πόλις»

«Θεμέλιος λίθος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, η έννοια «πόλις» επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Μέσα από ολιστικά προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν ήπιες δράσεις και παρεμβάσεις, έξι ελληνικές πόλεις αλλάζουν την εικόνα τους και τη σχέση με τους κατοίκους και τους επισκέπτες τους και γίνονται πρότυπα για κάθε πόλη που θέλει να ξαναβρεί τη λειτουργικότητα και την ιστορική και σύγχρονη προσωπικότητά της».

Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

 

Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ»  φιλοδοξεί να εκφράσει τα όνειρα κάθε πόλης για τις επόμενες δεκαετίες, αφού θα συμπεριλάβει όλες τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή «κυοφορούνται», καθώς και όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Υιοθεσία από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» πόλεων της Ελλάδας με ιστορικό και αρχαιολογικό υπόβαθρο

Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» είναι η ΝΕΑ πρόταση υιοθεσίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά τα αρχαία θέατρα,  για τις ελληνικές πόλεις με ιστορικό υπόβαθρο. Στόχος του προγράμματος είναι ο «εμβολιασμός» των πόλεων αυτών με την αξία των συνεργειών και τη μαγεία των ολοκληρωμένων προγραμμάτων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα αφορά σε ολιστικές παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα πόλεων με ιδιαίτερη πολιτιστική και ιστορική σημασία, ώστε να λειτουργήσουν ως “αστικά ορόσημα” ή σημεία αναφοράς του αστικού χώρου. Το πρόγραμμα στηρίζεται φιλοσοφικά και επιστημονικά στη Χάρτα της Λειψίας, η οποία τονίζει τη μετασχηματιστική δύναμη των πόλεων και προωθεί την ιδέα της αστικής πολιτικής για το κοινό καλό.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα συμβάλει με τις δικές του δυνάμεις σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης των αναγκαίων παρεμβάσεων, αξιοποιώντας την εμπειρία, που απέκτησε ή αποκτά από μελέτες οργανωτικού χαρακτήρα, που έχουν ανατεθεί και υλοποιηθεί για παρόμοια εγχειρήματα (Ο.Χ.Ε, Β.Α.Α κλπ.) σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η θερμοκοιτίδα “D-Hub”,  την οποία δημιούργησε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των νέων προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού που σχεδιάζονται στη χώρα, θα υποστηρίξει τους δήμους σαν τεχνικός σύμβουλος σε όλη τη διάρκεια σχεδιασμού του Προγράμματος, αλλά και στα μετέπειτα στάδια ωρίμανσης των δράσεων που το αφορούν, μέχρι και την συγκρότησή τους ως προϊόν. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό, το “D-Hub” θα διαθέσει δωρεάν όλη την τεχνογνωσία που διαθέτει  για την ωρίμανση των ήπιων δράσεων (soft ενεργειών) του Προγράμματος «ΠΟΛΙΣ» (μάρκετινγκ, ψηφιακά, επιχειρηματικότητα, φορέα λειτουργίας).

Με το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» επιδιώκουμε να κινητοποιήσουμε όλες τις ψηφίδες της πόλης, προκειμένου να ξεκλειδωθεί  και να αποκαλυφθεί η δυναμική της κάθε πόλης μέσα από τη συνάντηση των μνημείων με το δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο. Ο σχεδιασμός ήπιων (soft) δράσεων και παρεμβάσεων στον αστικό ιστό,  θα αλλάξει την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης και θα βελτιώσει την αισθητική της, καθώς και τη σχέση της με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Επίσης, η αξιοποίηση των θεσμών του cluster και του φορέα λειτουργίας (Φορέας Διαχείρισης – Λειτουργίας Προορισμού – D.M.O.) θα διασφαλίσουν τον ολιστικό χαρακτήρα της εφαρμογής του «ΠΟΛΙΣ», και την βιωσιμότητά του σε κάθε πόλη ξεχωριστά. Επιπλέον, οι πόλεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αποτελέσουν τις «καλές πρακτικές» που θα μπολιάσουν με καινοτομία και δημιουργικότητα την άσκηση της αστικής πολιτικής της χώρας.

Χρηματοδοτικές πηγές: Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υλοποίηση του προγράμματος θα αναπτύξει μια συμμαχία μέσα από διαρκείς διαβουλεύσεις όλων των δυνάμεων της χώρας και όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027,  Ταμείο Ανάκαμψης – Recovery, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Πράσινο Ταμείο, Ιδιωτικοί Πόροι, Χορηγίες, Δωρεές κλπ.)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον πίνακα προόδου του προγράμματος:

7 ΠΟΛΕΙΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΘΗΒΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΛΑΡΙΣΑΝΑΞΟΣ
Α’ ΦΑΣΗ
Πρόσκληση από τους Δήμους στους υποψήφιους αναδόχους

Επιλογή Αναδόχου

Υπογραφή Σύμβασης

Β’ ΦΑΣΗ
Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης και επιλογή έργων/δράσεων και Στρατηγικής
Διαβούλευση με αρμόδιους Φορείς
Οριστικοποίηση Σχεδίου Δράσης
Γ’ ΦΑΣΗ
Παραλαβή Μελέτης

ΧΑΡΤΗΣ

POLIS

Σχετικές μελέτες