Η πόλη του Ηρακλείου της Κρήτης

«Δεν είναι πολλές οι πόλεις που κρύβουν ένα τόσο πολυποίκιλο και πολυκύμαντο παρελθόν. Το Ηράκλειο, η πρωτεύουσα της σύγχρονης Κρήτης, είναι ένα πολιτιστικό αμάλγαμα, πέρασμα, τόπος κατοικίας και δράσης πολλών διαφορετικών φυλών και ανθρώπων. Την αρχή κάνουν οι Μινωίτες, δημιουργοί του αρχαιότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού, ακολουθούν οι Βυζαντινοί, εκπρόσωποι μιας εμβληματικής χιλιόχρονης αυτοκρατορίας, έπειτα οι Άραβες, πολεμιστές, λόγιοι και μαθηματικοί, οι Οθωμανοί, πολεμιστές κι αυτοί, ιδρυτές μιας άλλης πανίσχυρης αυτοκρατορίας, και τέλος οι νεότεροι Έλληνες, κληρονόμοι όλων των παραπάνω. Το Ηράκλειο, η πόλη με το συναρπαστικό παρελθόν, εμπιστεύεται το μέλλον της στο πρόγραμμα "ΠΟΛΙΣ" και αναδεικνύει σήμερα τα 5+1 πολιτιστικά πρόσωπά της»

ΗράκλειοΗράκλειο
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Α΄ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση από τους Δήμους στους υποψήφιους αναδόχους

Επιλογή Αναδόχου

Υπογραφή Σύμβασης
Β΄ ΦΑΣΗ

Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης και επιλογή έργων/δράσεων και Στρατηγικής

Διαβούλευση με αρμόδιους Φορείς

Οριστικοποίηση Σχεδίου Δράσης
Γ΄ ΦΑΣΗ

Παραλαβή Μελέτης

Περιγραφή:

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ενός σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπλασης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου της περιοχής του ιστορικού κέντρου, του Δήμου Ηρακλείου. Η  παρέμβαση θα συνδέεται με όλες τις στρατηγικές του Δήμου και θα ενεργοποιεί και αξιοποιεί όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης.

Με την επανάκτηση και επανάχρηση των κοινόχρηστων χώρων αυτή η αναπτυξιακή προσπάθεια θα δώσει στο Δήμο τη δυνατότητα να αναδείξει σταδιακά την ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του Ηρακλείου, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να κάνουν βίωμά τους τους «5+1 πολιτισμούς» που όρισαν τη φυσιογνωμία της πόλης.

Η μελέτη Masterplan προβλέπει μια πιλοτική πολιτιστική διαδρομή, τη διαδρομή «Ενετικού Λιμένα – Πολιτιστικού Κέντρου» της οποίας το ίχνος, με αφετηρία τον Ενετικό Λιμένα μέσω των κομβικών σημείων της πλατείας Λιονταριών και Αγίου Μηνά, καταλήγει στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Επιπλέον, ο ανασχεδιασμός της περιοχής του Λάκκου – περιοχής εντός τειχών πόλης που παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον –  και η δημιουργία μίας νέας οικιστικής περιοχής με ανάμειξη χρήσεων και σε πολλές περιπτώσεις βάσει των αρχών του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, θα προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή και θα την οδηγήσει σε λειτουργική και οικονομική διασύνδεση με το υπόλοιπο ιστορικό κέντρο. Ως εκ τούτου ο Λάκκος θα αποτελέσει περιοχή ενδιαφέροντος, καθώς και πόλο έλξης κατοίκων, επιχειρήσεων, επισκεπτών.

Οι 3 βασικές κατευθύνσεις που διαπνέουν το πρόγραμμα για την αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης είναι:

βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική καινοτομία, αστικός μετασχηματισμός

Στο σχέδιο δράσης ολοκληρωμένης παρέμβασης προτείνονται δράσεις που θα ικανοποιήσουν ανάγκες σε πολλαπλά πεδία, όπως είναι: η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με τη δημιουργία νέων υποδομών, οι αναπλάσεις οδών και πλατειών, η εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας και  συστημάτων για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, τα οποία θα διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και την κινητικότητα σε όλους τους πολίτες.

Η ολιστική αστική αναζωογόνηση περιλαμβάνει ακόμη έργα-δράσεις για την αναβάθμιση του ιδιωτικού χώρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι  παρεμβάσεις ανάδειξης εξωτερικών όψεων και περιβαλλόντων χώρων – όπως είναι η ανάπλαση των όψεων των καταστημάτων- μέσω της δημιουργίας προτύπων και μορφολογικών κανόνων.  Χρήσιμο εργαλείο σε αυτό θα είναι το Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ».

Επιπλέον, ο ολιστικός σχεδιασμός προϋποθέτει τη συμμετοχή της επιχειρηματικότητας που εξασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία μιας «συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την υποστήριξη και προώθηση του αναπτυξιακού προγράμματος της πόλης.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η πραγματοποίηση, του διατυπωμένου οράματος, για τη δημιουργία μιας «έξυπνης πόλης» που αναζητεί λύσεις για την συμπλήρωση και αποκατάσταση των λειτουργικών κενών της πόλης με στόχο τελικά  τη λειτουργική σύνδεση της παλιάς και της σύγχρονης πόλης και του σπουδαίου και ίσως μοναδικού για τα σημερινά δεδομένα, ιστορικού περιβάλλοντός της. Η επιλογή του Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management OrganizationDMO), είναι κρίσιμη σε αυτό, καθώς ο D.M.O.  θα μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών του ολιστικού προγράμματος της πόλης θα διατηρεί πάντα υψηλή ποιότητα, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της.

Περιοχή παρέμβασης:

Προτείνεται η ενεργοποίηση της εγκάρσιας Πιλοτικής Διαδρομής της παλιάς Πόλης με κατάληξη και σημείο αναφοράς την περιοχή του Λάκκου:

Οι οδοί και οι περιοχές που δυνητικά θα αποτελέσουν το πεδίο παρέμβασης είναι οι παρακάτω :

Πολιτιστική Διαδρομή Ενετικού Λιμένα – Πολιτιστικού Κέντρου
Πολιτιστική Διαδρομή Ενετικού Λιμένα – Πολιτιστικού Κέντρου
Xαρτογραφική αποτύπωση της οριοθέτησης της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος
Xαρτογραφική αποτύπωση της οριοθέτησης της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος

Προϋπολογισμός:

Η χρηματοδότηση του προγράμματος μπορεί να προέλθει από: πόρους του Δήμου και της Περιφέρειας / Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2021-2027, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το  Πράσινο και  ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή την Πρωτοβουλία NEW ΕUROPEAN BAUHAUS.

Ο προϋπολογισμός θα οριστεί με την έγκριση του προγράμματος.

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες