Η πόλη της Κομοτηνής

«Η Κομοτηνή, πόλη πολυπολιτισμική, στέγη για Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, παλαιότερα Εβραίους και Αρμένιους, ένα μοναδικό αστικό τοπίο με έντονο το άγγιγμα ποικίλων αρχιτεκτονικών ρευμάτων. Αναγνωρίζοντας και τιμώντας τη διαφορετικότητά της, η Κομοτηνή εντάσσεται στο πρόγραμμα "ΠΟΛΙΣ" με στόχο διττό: να αξιοποιήσει τα εργαλεία που της προσφέρονται, ψηφιακά και άλλα, για να προσφέρει σε πολίτες και επισκέπτες ελεύθερη πρόσβαση στην υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά της και να προτείνει την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων, θρησκευμάτων και κοινοτήτων, όχι μόνο στην όψη αλλά και στη ζωή».

ΚομοτηνήΚομοτηνή
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Α΄ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση από τους Δήμους στους υποψήφιους αναδόχους

Επιλογή Αναδόχου

Υπογραφή Σύμβασης
Β΄ ΦΑΣΗ

Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης και επιλογή έργων/δράσεων και Στρατηγικής

Διαβούλευση με αρμόδιους Φορείς

Οριστικοποίηση Σχεδίου Δράσης
Γ΄ ΦΑΣΗ

Παραλαβή Μελέτης

Περιγραφή:

Το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής αναζωογόνησης με έμφαση στο πολιτιστικό και ιστορικό κεφάλαιο της Κομοτηνής. H πόλη αποβλέπει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και αειφόρου μοντέλου ανάπτυξης, ικανού να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού είναι ο συγκερασμός της διαφορετικότητας για τη δημιουργία ενός νέου προτύπου «Προσβάσιμης Πόλης» που θα λειτουργήσει σαν «καλή πρακτική» διεθνώς. H εφαρμογή του προγράμματος είναι η ιστορική ευκαιρία για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει η πόλη τα προβλήματά της, βάζοντας στο επίκεντρο τον πολίτη, και δίνοντας έμφαση στην βελτίωση των συνθηκών ζωής του. Παράλληλα, εκμεταλλευόμενη τον πολυπολιτισμικό πλούτο της που την καθιστά πρότυπο ειρηνικής συμβίωσης, η Κομοτηνή θα αναδείξει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πρότυπου  σχεδίου τοπικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών που θα  υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα μια πολιτιστικής διαδρομής εντός της πόλης, αξιοποιώντας υφιστάμενες μελέτες και συμβάλλοντας στην ωρίμανση άλλων,  αλλά και στην κυκλοφοριακή περιήγηση και προσβασιμότητα στα σημεία της  πολιτιστικής διαδρομής, όπως είναι το ενιαίο σύστημα σήμανσης και πληροφόρησης κ.α.

Το πρόγραμμα θα ξετυλιχθεί μέσα από 4 πυλώνες: περιβάλλον, πολιτισμός, επιχειρηματικότητα, τουρισμός, ενώ θα δεσπόζει το εγχείρημα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της πόλης.

Επίσης, το πρόγραμμα θα περιέχει μια ανθοδέσμη έργων και δράσεων για το Μάρκετινγκ & τις Ψηφιακές εφαρμογές της πόλης, τα οποία θα αναβαθμίσουν το προϊόν της και θα συμβάλουν στη βιωσιμότητά του.

O ολιστικός αυτός σχεδιασμός προϋποθέτει τη συμμετοχή της επιχειρηματικότητας που εξασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία μιας «συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την υποστήριξη και προώθηση του αναπτυξιακού προγράμματος της πόλης. Η επιλογή του Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management OrganizationDMO), είναι κρίσιμη σε αυτό, καθώς ο D.M.O.  θα μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών του ολιστικού προγράμματος της πόλης θα διατηρεί πάντα υψηλή ποιότητα, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της.

Περιοχή παρέμβασης:

Η οριοθέτηση και ραχοκοκαλιά της νέας «Πόλις», το σημείο εκκίνησης του νέου αφηγήματος που θα δούμε να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια επικεντρώνεται στο παλιό ιστορικό κέντρο και στο νέο κέντρο της πόλης και σε μια εγκάρσια πολιτιστική διαδρομή.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός θα οριστεί με την έγκριση του προγράμματος.

 

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες