Διαδρομή Πολιτισμού & Αθλητισμού Αρχαίας Ολυμπίας

Ένα πανάρχαιο ιερό αφιερωμένο στον Δία, πατέρα θεών και ανθρώπων, ένα πανελλήνιο αρχικά, διεθνές στη συνέχεια, κέντρο αθλητικών αγώνων. Η αρχαία Ολυμπία, χώρος αφιερωμένος στον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και την Ειρήνη, προσκαλεί σε μια διαδρομή που συνδυάζει ισόρροπα την ανάπτυξη της περιοχής και του θεματικού τουρισμού (πολιτιστικού-αθλητικού), μέσα από μια δημιουργική συνομιλία με τις νέες τεχνολογίες, τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφική παράδοση του τόπου.

Αρχαία ΟλυμπίαΑρχαία Ολυμπία
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

Περιγραφή

Κεντρικός πυρήνας της συνεργασίας ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας είναι η υποστήριξη της δημιουργίας της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) Πολιτισμού & Αθλητισμού» στην Αρχαία Ολυμπία, μέσα από τη σύνδεση του δίπολου πολιτισμός-αθλητισμός με τον τουρισμό, έτσι ώστε η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας να αποκτήσει συνεκτική πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα της εποχής και στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού και ιστορικού δυναμικού της.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας με την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού (πολιτιστικού-αθλητικού τουρισμού) και στην διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης της Αρχαίας Ολυμπίας στην «ενδοχώρα», μέσα από τη δημιουργία τουριστικών υποδομών, την ανάδειξη νέων εσωτερικών τουριστικών προορισμών, καθώς και  με την διασύνδεση των τουριστικών δραστηριοτήτων με τον πρωτογενή τομέα και το αγροδιατροφικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής. Στο παραπάνω πλαίσιο προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλα επιλεγμένων τεχνικών έργων και έργων γενικής υποδομής και προστασίας της Αρχαίας Ολυμπίας. Επισημαίνεται, πως  οι όποιες παρεμβάσεις αφορούν τους Αρχαιολογικούς Χώρους θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πόλοι

Περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας

Προϋπολογισμός

Tο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2021-2027.

Δείτε ακόμη:

Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» (16 Μαρτίου 2021).

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες