Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίου Θεάτρου της Χερσονήσου

Είκοσι αιώνες ζωής, χίλιες περιπέτειες. Το ρωμαϊκό θέατρο Χερσονήσου Κρήτης, χώρος θέασης και ακρόασης αρχικά, άτυπο λατομείο στη συνέχεια, μπαίνει σε πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης και ξεκινά έναν νέο, δημιουργικό κύκλο ζωής.

Ρωμαϊκό Θέατρο ΧερσονήσουΡωμαϊκό Θέατρο Χερσονήσου
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 έγινε γνωστή η έγκριση της ένταξης της αναστήλωσης του Ρωμαϊκού Θεάτρου Χερσονήσου στο τοπικό πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ, μετά από πρόταση που είχε υποβάλει η ΕΦΑ Ηρακλείου στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠ-ΤοΚ) στο πλαίσιο του άξονα 5 (ΕΚΤ) του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020».

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται ανέρχεται στο ποσόν των 2.225.879,80 ευρώ. Για το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου έχει εγκριθεί το ποσό των 549.674,55 ευρώ. Χάρη στην παραπάνω χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη από το ΚΑΣ, μελέτη αποκατάστασης του ρωμαϊκού θεάτρου Χερσονήσου. Η πρόταση αποκατάστασης του θεάτρου περιλαμβάνει τη συντήρηση και στερέωση των ευπαθών στοιχείων του μνημείου παράλληλα με την προστασία της ευαίσθητης θεμελίωσης των εδωλίων, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επιλεκτική χρήση του.

Τα Θέατρα της Διαδρομής