Η πόλη της Θήβας

«Ρώμη, Αθήνα, Σπάρτη... Αρχαίες πόλεις διεθνώς αναγνωρίσιμες, όχι ωστόσο οι μόνες. Η Θήβα, πόλη πανάρχαια, βασίλειο σπουδαίο, της εποχής του Αχιλλέα, του Αγαμέμνονα, της Ελένης, γενέτειρα μύθων και εμβληματικών μυθικών προσώπων, όπως ο Οιδίποδας και η Αντιγόνη, αποτινάσσει από πάνω της τη λήθη και επαναδραστηριοποιείται με αρωγό το πρόγραμμα "ΠΟΛΙΣ". Με λέξεις κλειδιά την εξωστρέφεια, τη δυναμική πολιτιστική ταυτότητα, τον εξωραϊσμό, τη βελτίωση του αστικού και περιαστικού χώρου για πολίτες και επισκέπτες, η Θήβα μεταμορφώνεται και διεκδικεί, δικαίως, μια θέση ανάμεσα στις "αιώνιες πόλεις"».

ΘήβαΘήβα
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Α΄ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση από τους Δήμους στους υποψήφιους αναδόχους

Επιλογή Αναδόχου

Υπογραφή Σύμβασης
Β΄ ΦΑΣΗ

Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης και επιλογή έργων/δράσεων και Στρατηγικής

Διαβούλευση με αρμόδιους Φορείς

Οριστικοποίηση Σχεδίου Δράσης
Γ΄ ΦΑΣΗ

Παραλαβή Μελέτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η Θήβα αποτέλεσε κορυφαίο μυκηναϊκό κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και μία από τις τρεις εξέχουσες πόλεις – κράτη της κλασικής αρχαιότητας με αποτέλεσμα το όνομα της να είναι συνδεδεμένο με ισχυρούς μύθους και γεγονότα διεθνώς αναγνωρισμένα. Η Θήβα είναι η «ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ» και μέσα από το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» όλη η ιστορία της και οι δημιουργικές δυνάμεις της θα συνδεθούν με την σύγχρονη ζωή.

Στόχος του προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός της Θήβας σε πόλη με δυναμική πολιτιστική ταυτότητα και εξωστρέφεια, μέσα από την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού της κεφαλαίου  για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της.

Μέσα από ένα πρόγραμμα έργων αστικής ανάπλασης, με έμφαση στο πολιτιστικό και ιστορικό κεφάλαιο της πόλης και εξειδικεύοντας τα απαιτούμενα έργα και δράσεις και ιεραρχώντας τα με βάση τον βαθμό ωριμότητάς τους, η πόλη της Θήβας θα αποτελέσει έναν πρότυπο προορισμό πολιτιστικού τουρισμού και παράλληλα θα προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους της.

Οι Άξονες Προτεραιότητας είναι οι παρακάτω:

Ο ολιστικός σχεδιασμός προϋποθέτει τη συμμετοχή της επιχειρηματικότητας που εξασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία μιας «συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την υποστήριξη και προώθηση του αναπτυξιακού προγράμματος της πόλης. Η επιλογή τέλος, του Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management Organization – DMO), είναι κρίσιμη καθώς ο D.M.O.  θα μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών του ολιστικού προγράμματος της πόλης να διατηρεί πάντα υψηλή ποιότητα, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της.

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Οι ζώνες παρέμβασης που προκρίνονται είναι οι :

η περιοχή του ιστορικού κέντρου (Καδμεία).

– το Άλσος Μοσχοποδίου, για το οποίο προβλέπεται ότι θα λειτουργεί στον άμεσο περιαστικό χώρο ως σημείο αναφοράς για το σύνολο της πόλης.

theva-map

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) της Θήβας.

Η προτεινόμενη στρατηγική παρέμβαση είναι απόλυτα συμβατή με το πρόγραμμα του ΣΟΑΠ Θήβας

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η χρηματοδότηση του προγράμματος μπορεί να προέλθει από: πόρους του Δήμου και της Περιφέρειας / Στερεάς Ελλάδας Ε.Π. 2021-2027, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το  Πράσινο Ταμείο, και  Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ο προϋπολογισμός θα οριστεί με την έγκριση του προγράμματος.

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες