Πολιτιστική Διαδρομή Σποράδων

Σύνδεση, αειφορία, πολύπλευρη ανάπτυξη. Λέξεις-κλειδιά της Πολιτιστικής Διαδρομής Βορείων Σποράδων, που θέτει υπό την προστασία της τρία από τα πιο δημοφιλή νησιά του ελληνικού αρχιπελάγους: τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόννησο.

ΣκιάθοςΣκιάθοςΣκόπελοςΣκόπελοςΑλόννησοςΑλόννησος
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

Περιγραφή

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων είναι μια αναπτυξιακή Στρατηγική στη χωρική ενότητα των Νήσων των Βορείων Σποράδων (Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που σχεδιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Βορείων Σποράδων είναι ένα «εργαλείο» για την ανάπτυξη των νησιών, που στοχεύει στην εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου που θα αποτελέσει μοχλό αειφόρου ανάπτυξης τόσο για την ίδια την περιοχή (Βόρειες Σποράδες), όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση δίνει έμφαση στην ανάδειξη και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών. Επιπλέον, δίνει λύση στο πρόβλημα της γεωγραφικής απομόνωσης των νησιών, καθώς καλείται να διαχειριστεί τη συγκοινωνιακή ιδιαιτερότητα και διασυνδεσιμότητα του νησιωτικού συμπλέγματος μεταξύ του, αλλά και σε σχέση με τη Θεσσαλία.

Πόλοι

Τα νησιά των Βορείων Σποράδων: Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος.

Προϋπολογισμός

Ο  προϋπολογισμός από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ανέρχεται  στο ποσόν των 20 εκ. ευρώ περίπου.

σποραδες

Δείτε ακόμη: 

Ο.Χ.Ε. – Νήσων Βορείων Σποράδων – Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ο.Χ.Ε. Σποράδων – Περιφέρεια Θεσσαλίας (site O.X.E.)

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες