Πολιτιστική Διαδρομή Κεντρικής Μακεδονίας

Έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση της Ο.Χ.Ε. Η παραπάνω Ο.Χ.Ε. προτείνεται να έχει λειτουργική σύνδεση με την «Πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού», τη διαδρομή στα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου» και τη διαδρομή «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος».

Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

Περιγραφή

Έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση της Ο.Χ.Ε. Η παραπάνω Ο.Χ.Ε. προτείνεται να έχει λειτουργική σύνδεση με την «Πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού», τη διαδρομή στα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου» και τη διαδρομή «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος».

Πόλοι

Οι πόλοι της Πολιτιστικής Διαδρομής θα προσδιοριστούν μετά από διαβούλευση.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός θα οριστεί μετά το σχεδιασμό και την έγκριση του προγράμματος.

 

 

 

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.