Πολιτιστική διαδρομή Θεσσαλίας

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε έναν νεολιθικό οικισμό, ένα αρχαίο θέατρο και ένα θεαματικό μνημείο της φύσης και κέντρο της ορθοδοξίας; Αποτελούν και τα τρία πολύτιμες ψηφίδες μιας εμπνευσμένης διαδρομής που αναδεικνύει το μοναδικό πολιτιστικό αποτύπωμα της Θεσσαλίας.

Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων ΘηβώνΑρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων ΘηβώνΑρχαίο Θέατρο ΔημητριάδαςΑρχαίο Θέατρο ΔημητριάδαςΑρχαία Θέατρα ΛάρισαςΑρχαία Θέατρα ΛάρισαςΣέσκλο - ΔιμήνιΣέσκλο - ΔιμήνιΣπήλαιο ΘεόπετραςΣπήλαιο ΘεόπετραςΜετέωραΜετέωρα
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

Ο.Χ.Ε.

Περιγραφή

Στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 προβλέπεται η υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που αφορά σε μια Διαδρομή Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία, με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής ή και της φυσικής κληρονομιάς, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις περιοχές που θα αφορά, όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια. Η «Διαδρομή» προβλέπεται να καλύπτει σημαντικά και αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) και μέσω της Λάρισας έως την Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία). Ειδικότερα περιλαμβάνει το σύνολο των Αρχαίων Θεάτρων της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών, το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδας, το Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και το Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, καθώς και τα πλέον αξιόλογα μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων, κύρια τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου & Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων.

Η κύρια Διαδρομή θα εμπλουτιστεί όπου απαιτηθεί και όπως προκύψει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο, με άλλους σημαντικούς τόπους πολιτιστικού/φυσικού ενδιαφέροντος, εντός της «ζώνης» της Διαδρομής ή και ως «δορυφόρους» αυτής, προκειμένου να προκύψει ένα Σχέδιο διασύνδεσης και ενιαίας ανάπτυξης και προβολής της, με απώτερο στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλία.

Πόλοι

O Άξονας της Κύριας Διαδρομής είναι : Κρατικός Αερολιμένας Ν. Αγχιάλου – Μικροθήβες – Δημητριάδα – Λιμάνι Βόλου – Διμήνι – Σέσκλο – Τεχνητή Λίμνη Κάρλα – Λάρισα – Θεόπετρα (μέσω Τρικάλων) – Μετέωρα.

Βασικοί πόλοι για την Διαδρομή Πολιτισμού Τουρισμού αποτελούν τα 4 αρχαία θέατρα της Θεσσαλίας, οι νεολιθικοί οικισμοί Σέσκλο και Διμήνι και το σπήλαιο Θεόπετρας, καθώς και οι Μονές των Μετεώρων.

 Προϋπολογισμός

Προβλέπεται συνολικά το ποσόν των 37 εκατ. ευρώ, που προέρχεται: α) από την έκδοση ξεχωριστών προσκλήσεων για τα αρχαία θέατρα Λάρισας και Μικροθηβών, ύψους 7 εκ. ευρώ και β) από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία, ύψους 30 εκ. ευρώ.

θεσσαλιας

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες