Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Ιονίων Νήσων

Μια πολιτισμική «καντάδα» που ενώνει, ψηφίδα-ψηφίδα, όλες τις δημιουργικές δυνάμεις και τους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς θησαυρούς του νησιωτικού συμπλέγματος των Επτανήσων. Μια διαδρομή που οδηγεί την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην πρωτοπορία και την καθιστά πυλώνα και πνευματικό οδηγό της «νησιωτικότητας» και των Ολιστικών Προγραμμάτων.

ΚέρκυραΚέρκυραΛευκάδαΛευκάδαΚεφαλονιάΚεφαλονιάΖάκυνθοςΖάκυνθος
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

Περιγραφή

Η νέα πρόταση του Διαζώματος αφορά το σχεδιασμό μιας νησιωτικής θεματικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για τα νησιά του Ιονίου Πελάγους, ως ενός επώνυμου ολιστικού προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού που θα  διαπνέεται από τη φιλοσοφία της υπέρβασης της ασυνέχειας του εδαφικού χώρου μέσα από την ισχυρή  δικτύωση των Ιονίων Νήσων. Η δικτύωση αυτή θα είναι δισυπόστατη, δηλαδή θα περιλαμβάνει την άυλη (ψηφιακή) εκδοχή της, καθώς και την υλική μέσα από ένα καλά οργανωμένο συνδυαστικό δίκτυο μεταφορών (ακτοπλοΐα, οδικές συνδέσεις, κρουαζιέρα κ.λπ.).

Πόλοι

Στο επίκεντρο της διαδρομής είναι τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός θα οριστεί με την έγκριση του προγράμματος.

Τα Θέατρα της Διαδρομής

Σχετικές μελέτες