Η πόλη της Άρτας

«Η περιήγηση στα μνημεία της πόλης της Άρτας, ταξιδεύει τον επισκέπτη στο χρόνο...Από το μικρό θέατρο της Αμβρακίας, στο περίφημο Κάστρο της, στα μυστικά της Παναγίας της Παρηγορήτισσας και στο φημισμένο γεφύρι της...Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου συνθέτει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σε ένα νέο πρόγραμμα ολιστικών παρεμβάσεων που την μετασχηματίζει σε σημείο αναφοράς του αστικού χώρου».

Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Α΄ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση από τους Δήμους στους υποψήφιους αναδόχους

Επιλογή Αναδόχου

Υπογραφή Σύμβασης
Β΄ ΦΑΣΗ
Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης και επιλογή έργων/δράσεων και Στρατηγικής
Διαβούλευση με αρμόδιους Φορείς
Οριστικοποίηση Σχεδίου Δράσης
Γ΄ ΦΑΣΗ
Παραλαβή Μελέτης

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ…

Η πόλη της Άρτας

Τα Θέατρα της Διαδρομής

Σχετικές μελέτες