Η πόλη της Άρτας

«Η περιήγηση στα μνημεία της πόλης της Άρτας, ταξιδεύει τον επισκέπτη στο χρόνο...Από το μικρό θέατρο της Αμβρακίας, στο περίφημο Κάστρο της, στα μυστικά της Παναγίας της Παρηγορήτισσας και στο φημισμένο γεφύρι της...Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου συνθέτει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σε ένα νέο πρόγραμμα ολιστικών παρεμβάσεων που την μετασχηματίζει σε σημείο αναφοράς του αστικού χώρου».

Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Α΄ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση από τους Δήμους στους υποψήφιους αναδόχους

Επιλογή Αναδόχου

Υπογραφή Σύμβασης
Β΄ ΦΑΣΗ

Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης και επιλογή έργων/δράσεων και Στρατηγικής

Διαβούλευση με αρμόδιους Φορείς

Οριστικοποίηση Σχεδίου Δράσης
Γ΄ ΦΑΣΗ

Παραλαβή Μελέτης

(Υπό κατασκευή)

Ο σχεδιασμός στο σύνολο του, εστιάζει στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο, όπου κτυπά η καρδιά της πόλης και εντοπίζονται τα περισσότερα μνημεία και κτήρια.

Προτείνεται λοιπόν, ένα νέο αφήγημα που θα ωθήσει την Άρτα να μετεξελιχθεί σε «Πόλη -Πόλο-Προορισμό», στη βάση μιας νέας απολύτως αναγνωρίσιμης ταυτότητας. Η νέα αυτή πρόταση περιλαμβάνει την απόδοση στους πολίτες ενός δημόσιου χώρου που ικανοποιεί τις ανάγκες και τους σκοπούς λειτουργίας με τον καλύτερο τρόπο και παράλληλα τη δημιουργία ενός αστικού κέντρου – ισχυρού πόλου έλξης που να υποστηρίζει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα, η πρόταση έχει στόχο την απόδοση ενιαίου χαρακτήρα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, τη σύνδεση του κέντρου με τα μνημεία, την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης μέσα από οργανωμένο δίκτυο Πολιτιστικών διαδρομών στους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, τον περιορισμό του αυτοκινήτου και την απόδοση του αστικού χώρου στους πεζούς, την εισαγωγή βιοκλιματισμού και αειφορίας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και κινητικότητας της πόλης, καθώς και την προσβασιμότητα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Επιπλέον, η  προτεινόμενη παρέμβαση επιδιώκει  να ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και την απασχόληση  θέτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να συμβάλλει στην τοπική καινοτομία.

 

Τα Θέατρα της Διαδρομής

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες