Αρχαιολογικό Πάρκο Επιδαύρου

Πώς η λατρεία των θεών και η φύση οδηγούσαν στην ίαση; Ποια ήταν η ζωή ασθενών και γιατρών στο σπουδαίο αυτό «Κέντρο Υγείας» της αρχαιότητας; Το Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο του Ασκληπιείου Επιδαύρου αναδεικνύει με βιωματικό τρόπο μία από τις πιο μυστηριακές και πανανθρώπινες όψεις του αρχαίου πολιτισμού και γίνεται παράδειγμα εμπνευσμένων συνεργειών και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.

Αρχαιολογικό Πάρκο ΕπιδαύρουΑρχαιολογικό Πάρκο Επιδαύρου
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

ΥΠΕΚΑ

Το «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ανάδειξης του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου» έχει ως στόχο την ανάδειξη της αυθεντικής εικόνας του μνημειακού συγκροτήματος του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και την προσφορά στους επισκέπτες μιας μοναδικής εμπειρίας: να γνωρίσουν και να βιώσουν τί ήταν και πώς λειτουργούσε το Ασκληπιείο κατά την Αρχαιότητα, καθώς και πώς η λατρεία των θεών και τα στοιχεία της φύσης (θέση, κλίμα, χλωρίδα, πανίδα, νερό ως βασικοί παράγοντες ίασης) συνδυάστηκαν με την ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας συνεργειών μεταξύ πολλών εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος Επιδαύρου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Υπουργείο Πολιτισμού & Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Εταιρικά του Μέλη, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ).

Η ιδέα του περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού πάρκου του Ασκληπιείου Επιδαύρου ξεκίνησε ως ένα όραμα του Ομότιμου Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας και Γενικού Γραμματέα του Διαζώματος, κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη.

Προϋπολογισμός

Με την υπ’ αριθμόν ΑΔΑ: 6ΞΟ8465ΧΙ8-ΡΛΛ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων εντάχθηκε η Πράξη «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με ύψος χρηματοδότησης τις 985.000,00 ευρώ (Α΄ φάση).

Το αρχαιολογικό πάρκο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου θα αποτελέσει πόλο της Πολιτιστικής Διαδρομής του ΜΟΡΕΑ.

Το Χρονολόγιο του Πάρκου

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες