Γρήγορη μετάβαση

Χορηγίες & Δωρεές Διαζώματος

ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ-ΔΩΡΗΤΗΣΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ - ΔΩΡΕΑΣΠΟΣΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ€416,940.21
1.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ€150,000.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ€111,000.00
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€55,940.21
4.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ€50,000.00
5.ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ€50,000.00
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ€363,564.00
1.ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ,ΑΙΔΗΨΟΥ€100,000.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ€100,000.00
3.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ€70,000.00
4.ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ€60,000.00
5.ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ€10,000.00
6.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€10,000.00
7.ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΣΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ€10,000.00
8.ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ€3,564.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ€359,540.00
1.ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ MASTER PLAN ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ€150,000.00
2.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ€74,400.00
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€74,340.00
4.ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€30,000.00
5.ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ€24,800.00
6.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€6,000.00
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ€345,000.00
1.ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ€125,000.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΥΜΑ ΣΤΗ Β.ΕΥΒΟΙΑ€45,000.00
3.ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ''ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€40,000.00
4.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€70,000.00
5.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΔΙΕΠΙΣΤΕΙΜΟΝΙΚΟΎ ΣXΟΛΕΙΟΥ ISEK€20,000.00
6.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ€15,000.00
7.ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ€15,000.00
8.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ DMO ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ€15,000.00
COSMOTE A.E.€268,800.00
1.EΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€163,800.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ€62,000.00
3.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ€40,000.00
4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€3,000.00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.€260,200.00
1.LAUNCH EVENT ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ€62,000.00
2.ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ€37,200.00
3.ΣΤΗΡΙΞΗ D.M.O. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ€37,200.00
4.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€39,400.00
5.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ€24,800.00
6.MASTER PLAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ€24,800.00
7.ΜΕΛΕΤΗ ''ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ€12,400.00
8.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ 7ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ€12,400.00
9.ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ€10,000.00
ΕΛΠΕΝ Α.Ε.€257,900.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€141,500.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ€100,000.00
3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ€12,400.00
4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ'' €2,000.00
5.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€2,000.00
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ@ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ€252,080.00
1.ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ''ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Β.ΕΥΒΟΙΑΣ''€182,080.00
2.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΙΕ΄Γ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ€40,000.00
3.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ€20,000.00
4.ΑΡΧ/ΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ ΣΤΗ ΠΥΛΟ€10,000.00
JM KAPLAN FUND€204,894.64
1.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ''Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ''€81,665.99
2.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ€81,070.13
3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ€42,158.52
FOURLIS A.E.-IKEA HOUSE€170,500.00
1.MASTER PLAN ΜΕΛΕΤΗΣ''ΝΈΟ ΔΑΣΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€100,000.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€70,000.00
3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€500.00
ΖΑΡΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.€179,000.00
1.ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ€124,000.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€55,000.00
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.€164,000.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€126,800.00
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ''ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ''€37,200.00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ€154,638.12
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€102,150.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ€47,488.12
3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€5,000.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.€145,750.00
1.ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ '' ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ''€50,000.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€49,550.00
3.MARKETING ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΘΗΡΑΣ€20,000.00
4.MARKETING ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΑΞΟΥ€20,000.00
5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€6,200.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.€145,400.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€126,800.00
2.ΜΕΛΕΤΗ''ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ''.€18,600.00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ€140,800.00
1.MASTER PLAN ΜΕΛΕΤΗΣ ''ΝΈΟ ΔΑΣΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€43,400.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€47,800.00
3.ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ€31,000.00
4.ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ MASTER PLAN Β.ΕΥΒΟΙΑΣ€18,600.00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ€138,900.00
1.ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ€124,000.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€14,900.00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ€117,036.00
1.ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛ/ΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ€50,000.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€50,000.00
3.ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΑΞΟΥ€12,000.00
4.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ€7,500.00
5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€5,000.00
6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€2,536.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.€115,000.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€54,000.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ€31,000.00
3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ€20,000.00
4.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€10,000.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ€111,950.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€65,800.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ€30,000.00
3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€16,150.00
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Α.Ε.€102,971.60
1.ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ€49,200.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€27,000.00
3.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Β.Σ ΕΥΒΟΙΑΣ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ€24,800.00
4.ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ€1,971.60
ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ '' ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€100,000.00
ΟΠΑΠ Α.Ε.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΛΟΥ€100,000.00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.€94,640.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€59,840.00
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ''ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ''€24,800.00
3.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ.€10,000.00
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.€88,040.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€86,800.00
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€1,240.00
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ€85,000.00
1.ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΗΡΑΣ€20,000.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΑΞΟΥ€20,000.00
3.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ€20,000.00
4.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΕΑΣ€15,000.00
5.ΜΕΛΕΤΗ MARKETING ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ€10,000.00
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.€83,120.00
1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ€37,200.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€33,520.00
3.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ''ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ''€12,400.00
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.€80,600.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€62,000.00
2.ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΗ€18,600.00
ΤΕΜΕS - COSTA NAVARINO1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€80,000.00
ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε.1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€75,000.00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST€72,200.00
1.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ€37,200.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€35,000.00
ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ1.ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€70,000.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ€68,940.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€60,880.00
2.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISEK€6,200.00
3.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ€1,860.00
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ)€65,000.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€55,000.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€10,000.00
Α/Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ€59,000.00
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ€51,600.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€31,000.00
2.ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 8ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ€20,000.00
3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€600.00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ€49,638.13
1.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ€47,488.13
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€2,150.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€45,000.00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ€45,000.00
1.ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ MARKETING ''ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Β.ΕΥΒΟΙΑΣ''€30,000.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€12,000.00
3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€3,000.00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK€42,400.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€36,200.00
2.ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ€6,200.00
ΣΕΒΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€40,000.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.€36,600.00
1.ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ€18,600.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€18,000.00
SPC€33,580.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€29,930.00
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€3,650.00
ΓΣΕΒΕΕ€31,000.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€21,000.00
2.ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ€10,000.00
SANI RESORT/IKOS RESORTS€29,000.00
1.EΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€24,000.00
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€5,000.00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€27,000.00
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€25,000.00
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€25,000.00
ΕΝΑΕ€25,000.00
1.ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2.000 ΤΕΜ)€16,000.00
2.ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2.000 ΤΕΜ.)€9,000.00
VODAFON A.E.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VODAFON WORLD DIFFERENCE€23,335.67
ΣΠΕΛΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ''€23,000.00
ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS€23,000.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€18,000.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€5,000.00
COSMESIS A.E. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ€22,240.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€18,000.00
2.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ€1,240.00
Σ.Ε.Τ.Ε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ€21,000.00
APIVITA AEBE€19,240.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€18,000.00
2.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ€1,240.00
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ€19,200.00
Mc CAIN EΛΛΑΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€17,600.00
ANIMUS A.E.ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ€16,000.00
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€15,842.00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€15,842.00
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€15,804.00
SYMBEEOSIS A.E.€15,500.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€12,000.00
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ€500.00
ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ HOTEL A.E.€15,000.00
1.ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ€10,000.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€5,000.00
PROTERGIA A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€15,000.00
LIDL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€12,400.00
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€11,000.00
ANTIPOLLUSION ENVIRONMENTAL PROTECTIONS SERVICESΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€10,680.00
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.€10,500.00
1.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€5,500.00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€5,000.00
ΤΣΑΜΗΣ Δ.ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΤ΄ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ€10,000.00
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€10,000.00
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€10,000.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ€10,000.00
ΑΑΓΗΣ Α.Ε.ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€10,000.00
HYPERGO A.E.ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€10,000.00
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΕΚΔΟΣΗ ''ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ΄΄€10,000.00
ΠΕΔΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ''ΜΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ''€10,000.00
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€10,000.00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€10,000.00
Κ.Η.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€10,000.00
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΑΤΟΥΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΚΥΩΝΑΣ€9,950.00
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟΠ.ΠΕ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€9,500.00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€9,000.00
GOOGLEΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€9,000.00
FREZYDERM ABEEΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€7,440.00
ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ ΦΑΝΗ€7,420.00
1.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ€4,000.00
2.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ€2,000.00
3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΧ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ€1,000.00
4.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€420.00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ€7,000.00
ΤΕΜ.Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€6,200.00
AUTOHELLASΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ€6,200.00
PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€6,000.00
ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΛΟΝΤΑΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€6,000.00
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€5,000.00
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€5,000.00
ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€5,000.00
ΣΗΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ€5,000.00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΟΣΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΔΕΛΦΩΝ€5,000.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€4,270.00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ€4,000.00
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΒΕ€3,240.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,240.00
2.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΛΟΥ€1,000.00
3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€1,000.00
ΜΑΣΤΙΧΑ SHOP A.E.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€3,000.00
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€3,000.00
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕΒΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ''€3,000.00
ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ€3,000.00
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ€3,000.00
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€3,000.00
ΚΑΣΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€3,000.00
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ@ΛΟΥΙΖΑΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€3,000.00
ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ€3,000.00
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€3,000.00
ΜΕΛΚΑ Α.Ε.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€3,000.00
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ€2,550.00
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€2,000.00
2.ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΠΗΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ€300.00
3.ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΤ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ€250.00
ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€2,248.46
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΕΡΩΝ ''ΑΛΚΗΣΤΙΣ''ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΕΡΩΝ€2,010.00
ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε.ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ€2,000.00
Δ.Ε.Η. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ€2,000.00
ΣΑΩ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ€2,000.00
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€2,000.00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€2,000.00
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€2,000.00
ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ€1,800.00
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 5% ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ€1,601.41
ΡΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,525.67
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ€1,500.00
DINAND REAL ESTATE DEVELOPMENTΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ€1,500.00
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,500.00
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,410.00
Μ2Μ MEDIA SERVICES INCΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ€1,395.77
ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€1,352.94
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,200.00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΤΙΑΔΑΣΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ€1,199.48
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€1,109.50
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€1,100.00
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,000.00
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,000.00
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,000.00
ΤΕΒΕΚ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ ΕΠΕΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,000.00
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,000.00
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ€1,000.00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ''ΜΕΔΟΥΣΑ''ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ€1,000.00
ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ€1,000.00
ΡΟΥΜΑΝΑ ΜΑΡΙΑΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ€1,000.00
ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€1,000.00
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€1,000.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΛΟΥ€1,000.00
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ€1,000.00
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΛΟΥ€1,000.00
ΙΜΙΡΖΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΜΙΡΖΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ€1,000.00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΥΚΙΩΝΑΣ€1,000.00
ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΛΟΥ€1,000.00
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ€1,000.00
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ€1,000.00
ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ€1,000.00
ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΑΝΑΟΣΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ€1,000.00
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΣΟΥΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΥΚΙΩΝΑΣ€1,000.00
ΔΙΟΜΗΔΗ ΠΑΝ.ΧΑΣΟΥΡΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€1,000.00
ΣΤΑΥΡΟΣ Λ.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ€1,000.00
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ€1,000.00
ΣΥΝΟΛΟ€6,689,629.60