Γρήγορη μετάβαση

Διεθνές Δίκτυο Θεάτρων

Το Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων στοχεύει στο σχεδιασμό ενός «πρότυπου» μοντέλου συνεργασίας, με διεθνή χαρακτήρα, με αντικείμενο τη διαχείριση, προστασία,  ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Πρώτο βήμα της συνεργασίας είναι η καταγραφή και διαρκής επιστημονική τεκμηρίωση των αρχαίων θεάτρων που εντοπίζονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Για την αποτελεσματική διάχυση της γνώσης που θα προκύπτει από αυτήν στους πολίτες του κόσμου, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενεί και θα προβάλει το επιστημονικό υλικό που θα παράγεται.

11/05/2020

«Getting to know the ancient theatres» Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας και Ιστορίας της Δραματικής Ποίησης στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Κατά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους 2019-20, στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, στο μάθημα των Αγγλικών μεσαίου επιπέδου της Γ’ γυμνασίου (επίπεδο B2+) εφαρμόστηκε διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας με χρήση ψηφιακών μέσων παράλληλα με το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, το οποίο έχει τίτλο «Getting to know the ancient theatres» (= Γνωρίζοντας τα αρχαία ελληνικά θέατρα). Στο