Γρήγορη μετάβαση

Διεθνές Δίκτυο Θεάτρων

Το Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων στοχεύει στο σχεδιασμό ενός «πρότυπου» μοντέλου συνεργασίας, με διεθνή χαρακτήρα, με αντικείμενο τη διαχείριση, προστασία,  ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Πρώτο βήμα της συνεργασίας είναι η καταγραφή και διαρκής επιστημονική τεκμηρίωση των αρχαίων θεάτρων που εντοπίζονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Για την αποτελεσματική διάχυση της γνώσης που θα προκύπτει από αυτήν στους πολίτες του κόσμου, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενεί και θα προβάλει το επιστημονικό υλικό που θα παράγεται.