Γρήγορη μετάβαση

ΔΙΑΖΩΜΑ – ο Φορέας Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού / DMO

Tο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως ένας αυθεντικός εκφραστής του ευρωπαϊκού πνεύματος και ένας γνήσιος φορέας υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών μέσα από τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νεών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, όπως είναι οι Πολιτιστικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα. Tα προγράμματα αυτά υλοποιούνται μέσα από 4 βήματα: α) εξασφάλιση των υποδομών (λειτουργικών και αρχαιολογικών), β) υλοποίηση του marketing και των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος, γ) συμμετοχή της επιχειρηματικότητας, δ) διακυβέρνηση του προγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για την υλοποίηση των ολιστικών αυτών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση και η συνεχής ανάπτυξή τους, απαιτείται η καθιέρωση και λειτουργία ενός κατάλληλου μηχανισμού οργάνωσης, διοίκησης και εποπτείας με τη μορφή ενός «Φορέα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού» – Destination Management / Marketing Organization – DMO.

Δείτε στη συνέχεια το σχετικό video που εξηγεί τη λειτουργία του DMO: