Γρήγορη μετάβαση

Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας

 

Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας

Παρουσίαση: Δημοσθένης Καβάγιας & Εύα Πουλοπούλου

Νίκος Χουρμουζιάδης, Λάζαρος Κολόνας, Μαρία Γάτση,
Απόστολος Βέττας, Γρηγόρης Διαμαντόπουλος, Γιώργος Σταμάτης