Γρήγορη μετάβαση

Λίθινα εδώλια στις γωνιές της Ηπείρου

 

Σενάριο – σκηνοθεσία, Βαγγέλης Ευθυμίου

Παραγωγή

ΔΙΑΖΩΜΑ

Βαγγέλης Ευθυμίου

Περιφέρεια Ηπείρου

Σεπτέμβριος 2011