Γρήγορη μετάβαση

Βίντεο Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας

Διάζωμα Youtube channel

Παραγωγή Σωματείο Διάζωμα
Σειρά Μικρές Παραγωγές

Ο Κωνσταντίνος Νέδας αποτυπώνει με μια καλλιτεχνική ματιά την πολιτιστική διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας μέσα από ένα ολιγόλεπτο βίντεο.

Το παραπάνω video, το οποίο παρουσιάστηκε στην 8η γενική συνέλευση του σωματείου «Διάζωμα» επιχειρεί να αναπαραστήσει καλλιτεχνικά το ρόλο της τεχνολογίας στην πολιτιστική κληρονομιά και συγκεκριμένα στην ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή του τόπου. Πετώντας πάνω από την πολιτιστική διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας, συμβολίζει το πώς η συνεχής διάδραση με τον ψηφιακό κόσμο (δηλαδή η χρήση της τεχνολογίας) μπορεί να επιφέρει σημαντικά και απτά αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο, τα οποία συμβάλουν στον στόχο της μετατροπής των μνημείων σε ζωντανά στοιχεία της καθημερινής μας ζωής και πραγματικότητας. Το βίντεο δημιουργήθηκε με ένα συνδυασμό λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και προγραμμάτων επεξεργασίας βίντεο. Το μουσικό θέμα είναι το “Epic Technology” από τους «Green Audio».