Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/07/2021)