Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/05/2013)