Οικονομικός Προϋπολογισμός Διαζώματος – έτους 2010