Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος – έτους 2009