Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/06/2010)