Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 29/02/2012)