Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 28/02/2011)