Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/08/2021)