Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/12/2019)