Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/04/2013)