Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/01/2016)