Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/11/2020)