Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/10/2019)